Vodenje in izvedba javnih naročil

Naše področje je tudi priprava, vodenje in izvedba javnih naročil za ministrstva, občine in javne zavode, kar vključuje pripravo vse potrebne dokumentacije in vodenje postopka do zaključka javnega naročila.
Ker smo si pri ljudeh že pridobili zaupanje v naše storitve, ki so kvalitetne in kakovostne, lahko vedno znova opažamo njihovo zadovoljstvo ob dobro zaključenem projektu.
menegment