O nas

Smo sodobno in fleksibilno podjetje, ki se ukvarja z gradnjo, strokovnim nadzorom, projektiranjem in gradnjo objektov, pri čemer se trudimo naročniku ponuditi celovito storitev, ki mu bo pomagala pri uspešni izpeljavi investicije. Naše bogate izkušnje smo nabirali tekom zadnjih 25 let dela v gradbeni dejavnosti doma in v tujini in te so nam pomagale, da smo uspešno in kvalitetno zaključili vrsto pomembnih projektov.

Podjetje AZ inženiring nudi naročnikom sledeče storitve:

  • gradnja pri pripravi projektov in naložb
  • svetovanje in vodenje projektov energetskih sanacij stavb, vključno z izvajanjem energetskih pregledov obstoječih stavb, ter pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev iz evropskih kohezijskih skladov
  • pripravo in vodenje razpisov za javne naročnike
  • strokovni nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov za gradbena, elektro in strojno instalacijska dela
  • projektiranje objektov visokih in nizkih gradenj
  • priprava investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program)
  • gradnja objektov
  • izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Vsak novi projekt predstavlja za naš strokovni tim poseben izziv, ki ga premagujemo z znanjem in organizacijskimi sposobnostmi ter vztrajnostjo pri reševanju ovir. Poseben poudarek dajemo na redno izobraževanje naših strokovnjakov in spremljanje zakonodaje na področju graditve objektov in trajnostne gradnje. Uspešno doseganje zastavljenih ciljev temelji na zaupanju, ki ga pri investitorjih dosegamo in ohranjamo s trdim delom ter predanostjo pri izvajanju skupnih projektov. V zadnjem letu smo izpeljali več projektov prenov obstoječih javnih objektov na področju vzgoje in izobraževanja za investitorja Mestno občino Celje, izvajali strokovni nadzor pri izgradnji nizkoenergetskega vrtca Lipa v Štorah za naročnika Občino Štore, kot tudi nadzirali oz svetovali pri energetskih sanacijah I.gimnazije v Celju, več stavb Študentskih domov v Ljubljani, Šolskega centra Postojna ter Dijaškega doma Bežigrad v Ljubljani. Sodelovali smo tudi pri izvedbi različnih projektov z občinami Vojnik, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Prevalje, Zreče in Sl. Konjice.